Családállítás

CSALÁDÁLLÍTÁS / HELLINGER TERÁPIA

családállítós kép

Személyiségfejlődésünk, életünk folyamán mindannyiunknak  nehézségekkel, problémákkal kell  szembenéznünk. Az ember az élete során  érezhet úgy  is, mintha nem is a saját életét élné. Vagy sorra tönkremennek a kapcsolatai . Vagy újra ugyanabba az élethelyzetbe kerül sokadszorra. Vagy nem gyógyulnak be a gyerekkor sebei.  Vagy sorozatosan egészségi problémák gyötrik, amire nincs magyarázat .Vagy mintha időnként nem is mi lennénk mintha valaki más szólna ki belőlünk.Vagy nem tudunk úgy teljesíteni ahogy szeretnénk és ez már többedszer  fordul elő.

Vajon miért vannak  ezek  hiszen az egyéni élettörténetben látszólag  nincs meg a kiváltó ok ? ??

Bert Hellinger német pszichológus arra a következtetésre jutott hogy ha az egyes ember életét vizsgáljuk, és pontos információt akarunk róla kapni  be kell helyeznünk őt egy nagyobb rendszerbe. A családállítás,  amit  az ő nevével fémjelezhetünk rámutat erre a rendszerre és ebben kirajzolódhat az egyes ember élete .

Sokszor láthatjuk, hogy nehéz életek forgatókönyvei generációkon keresztül ismétlődnek. Van, hogy a górcső alá vett  személy nem is tud arról a generációkkal előtte született családtagról akinek a sorsát ismétli .

árnyék szülő magasba gyerek babakocsi

Hellinger arra a következtetése jutott, hogy a fontos csoportok tagjai közt / családtagok / egy láthatatlan összeköttetés rendszer működik. Ezt elnevezte  morfogenetikus mezőnek.

Az elnevezés arra utal, hogy a tagok között egy energiaháló működik, és ez mintegy  kényszerítő erővel hat a tagok sorsára, függetlenül attól , hogy a tagok tudnak- e  egymásról és az információkról. A Mező tartalmazza az összes fontos információt. Ilyen összeköttetés háló alakul ki az eredeti családban , ahonnan származunk, majd a fogadott családunkban ahol az életet továbbadjuk.

Hellinger a terápiás megfigyelései alapján megfogalmazta a rendszer működési törvényeit, amelyek sorra igaznak bizonyultak.

ELSŐ TÖRVÉNY : A KITAGADÁS

Az első törvény szerint minden családtagnak egyenlő joga van ahhoz, hogy a többiek a családhoz tartónak ismerjék el. Gyakran kitagadják, kirekesztik azt akinek valami bűne „ van . Ilyenkor a családtagok úgy tesznek úgy élnek mintha a bűnös nem is létezne . A kitagadott azért ott van az energetikai hálóban, viszont a viselkedés és tudás szintjén egy vákuum van a helyén és ez további negatív lenyomatot képezhet a rendszerben .

MÁSODIK TÖRVÉNY :A SAJÁT HELYÜNKÖN LENNI

Ez a törvény azt állítja, hogy mindenkinek megvan a maga helye és csak ezen a helyen állva élhet  megfelelő, jó életet. Ezt egy puzzle-hoz szokták hasonlítani, ott is csak akkor áll össze a kép ha a darab a helyén van .

Annyit jelent, hogy azon a generációs  fokon álljunk, ahova születtünk. Alul van a kicsi ő a gyerek, felette állnak a szülők, ők a nagyok,felettük pedig a nagyszülők és a sort tovább folytathatnánk. A rendszerben az a lényeg hogy ki kitől kapta az életet.

Pl. ha a gyerek az eltávozott / halál vagy válás / szülője helyére áll a másik szülője mellé azzal felborítja  a rendszert. Lelke megbünhődhet a jogosulatlan beavatkozásért, nagy árat fizethet majd ezért.

Az sem mindegy ki hányadiknak érkezett a rendszerbe, a sorrendet sem lehet megváltoztatni. Ha megsérül a rend,1-2 generációval később lesz valaki, aki ugyanúgy érez, él, azt a sorsot viszi tovább mint  a rendszert megszegő tag.

HARMADIK TÖRVÉNY :ADOK KAPOK ancestors

Az adok kapok egyensúlya az emberi kapcsolatok egyik alappillére .

A jóból általában kicsit többet adunk vissza, a másik fél így az adósunk lesz, ő is többet ad és így alakul ki  a körforgás. Ha rosszat adunk és a másik fél nem viszonozza a bántást akkor felborul a kapcsolat egyensúlya, lefagy.

A rosszat is vissza kell adnunk, csak abból kevesebbet.

A kivétel a szülő –gyerek kapcsolat : itt mindig a szülő ad, a gyerek elfogad, és azt majd továbbadja ő is a gyermekének.

NEGYEDIK TÖRVÉNY:KI SZÁMÍT CSALÁDTAGNAK

Ez úttörő dolog Hellinger munkásságában . Azt állítja, hogy azok az emberek is családtagok akik valamivel, áldozatukkal hozzájárultak ahhoz, hogy valaki megszülessen, vagy életben maradjon. Például a szülő valamelyik korábbi fontos partnere aki kilépett a rendszerből ezáltal helyet biztosítva az utána jövőnek, így életet biztosítva az adott családtagnak.

cs áll

A módszer lényege, hogy egy önként összejött csoportban a résztvevők a saját témájukra  állítást kérve  jobban  ráláthatnak a problémáikra   gyógyulhatnak, előre léphetnek útjukon, felismerésekben lesz részük, fejlődik önismeretük. Emellett, mások állításaiban az önként vállalt  szerepek jóvoltából / amit rendszerint nem tudnak, hogy kit személyesítenek meg / megélhetnek olyan érzelmeket ami szintén óriási felismerésekhez vezet.

A családállításokon résztvevők döbbenetes élményekről,  változásokról, személyiségfejlődésről, haladásról számolnak be!