Motiváció

Mozgatórugóink :   Mi hajt bennünket és honnan jön az erő ?

A motiváció szó a latin eredetű movere igéből ered, melynek jelentése mozogni, mozgatni.

Sok éve vitatott téma , hogy honnan jön az erő ami mindig továbblendít bennünket életünk folyamán.  Itt azonban szögezzük le , hogy meg kell különböztetnünk külső és belső motivációt.  A külső- talán rá is jöttél – hogy egy kívülről jövő teljesítésre ösztönző kényszer , ami aztán komoly frusztrációt is okozhat, mert nem az egyén sajátja.

Ezzel szemben a belső motiváció az ami igazán a szíved mélyéről jön. Tehát megteszel dolgokat , véghez viszel,  elkezded akkor is , ha nincs semmilyen  kényszer rajtad. Szívvel, lélekkel elkötelezed  mellette magadat.  Vajon miért van az hogy vannak olyan  emberek már  40 évesen nem akarnak semmit újítani se a kapcsolataikban, se a munkájukban , mások pedig 50 -60 -70 évesen ,sőt később is vállalkoznak , előlről kezdik az életüket, új szakmát , nyelvet tanulnak ?

Miért van az , hogy bizonyos dolgokat vég nélkül tologatunk , míg más dolgok esetében  időt energiát nem kímélve , hegyeket megmozgatva megteszünk ?

A kutatók arra jöttek rá , hogy a belső motiváció, mind genetikai eredetű, mind a szocializáció, a környezet a nevelés  eredménye. Tehát ha azt láttad otthon , úgy neveltek, hogy igen, aktívan kell élni , folyamatosan megújulni , a változásokat elfogadni akkor nagy a valószínűsége , hogy ezt a mintát látod követendőnek. De az is előfordulhat , hogy éppenséggel zavart őseid , szüleid állandó pörgése és felnőtt életedben a nyugalmas életformára vágysz. Ami nyugalmas ugyan , kényelmes, de nem változatos, nincsenek benne kihívások, az állóvíz érzetét keltheti benned.

A legújabb kutatások szerint a külső és belső motiváció eltérő eredményeket hozhat.A külső motiváció  egyes szakemberek szerint a boldogtalanságot eredményez , azáltal, hogy a külvilágnak és a társadalmi elvárásoknak akarunk megfelelni mind az anyagi , mind a elismertségre vonatkozó igényünk szerint.

A belső motiváció viszont egy sokkal boldogabb létet eredményezhet , ha kihasználjuk képességeinket és kezünkbe vesszük életünk irányítását.

„Szerezd hát meg magadnak azt, ami teljesen tőled függ: légy őszinte, méltóságteljes, munkabíró, ne hajhászd az élvezetet, ne elégedetlenkedj a sorsoddal, légy kevéssel beérő, jóindulatú, szabad, komoly, keresetlen, nagylelkű. Nem érzed-e, hogy mennyi mindent meg tudnál szerezni, amire nem hozhatod fel kifogásnak az alkalmatlanságot, a rátermettség hiányát? Te pedig szántszándékkal alatta maradsz a mércének? Vajon a rátermettség hiánya kényszerít rá, hogy zúgolódj, az élethez görcsösen ragaszkodj, hízelegj, testi állapotodat okold, hogy tetszelegj, hogy komolytalan légy, hogy lelkednek annyi nyugtalanságot okozz? Nem! Az istenekre nem! Mindezeket a hibákat már régen levetkőzhetted volna, s legföljebb csak azzal vádolhatnának, hogy valóban lassúbb, nehezebb felfogású vagy. Ezen is segítened kell azonban gyakorlással, s nem szabad elnézned magadnak ezt a mentségedet, vagy éppen tetszelegned benne.”/ Marcus Aurelius /

Motivációinkat öt csoportra oszthatjuk.

 1. SZEMÉLYES SZFÉRA

Ide tartoznak a személyes szükségletek , étel ,ital , lakás  és  kényelmünket  /pl autó / ill.  jóllétünket /pl masszőr, utazás, szórakozás / szolgáló dolgok.

A szükséglet pszichológiai megfelelője a drive (ejtsd: drájv), amely angol szó és jelentése űzni, hajtani ill. hajtóerő. A drive a szükséglet nyomán kialakuló, belső késztetés, a viselkedés hajtóereje. A drive alapvető feladata a mozgásra , tettekre való késztetés.

 1. BIZTONSÁG

Ezen a fizikai/pl  megfelelő ingatlan, anyagiak /  és érzelmi biztonságot értjük ,az elfogadást a szeretetet.

 1. TÁRSAS KAPCSOLATOK

Az emberi kapcsolatokra / pár, munka, baráti , rokoni stb / való igény , törekvés.

 1. POZÍCIÓ ÉS ELŐMENETEL

Karrier, munka , a társadalmi ranglétrán betöltött pozíció, szerep.

 1. ÖNMEGVALÓSÍTÁS

Az életfeladat , a hivatás  megtalálása,  karitatív tevékenységek.

 

Nos nézzünk magunkba vajon ezek közül mi motivál bennünket legjobban ? Mi az amiért mindenre hajlandóak vagyunk ? Amiért gondolkodás nélkül harcba indulunk ? És mi az ami nem fontos számunkra és egy lépést sem teszünk érte? Vajon miért ?

 

Egy biztos csak a belső motiváció éleszti fel bennünk a tüzet és késztet újabb és újabb cselekvésekre. E nélkül a siker nem szegődik nyomunkba sem a kapcsolatainkban sem a munkánkban , vállalkozásunkban.

De hogyan érhetjük mindezt el? És miért tevékenykednek a motivált emberek ?

Erre kétféle alternatívánk van.

Egyik a célunk elérése, cselekvés öröme, A boldogabb életre után való vágyakozás .

A másik a kudarc, a sikertelenség elkerülése.

Vajon miért van oly sok ember aki nem tesz semmit egyik cél érdekében sem ?Sajnos mert a saját maga által kialakított börtönben van.

Joggal mondhatod,  hogy  nagy szavakat használok , de ezt megtapasztalhatjuk életünk folyamán ,  rá kellett jönnünk  , hogy nálunk  van a lakat kulcsa.

DE ITT A JÓ HÍR !

Gyerekkori traumáink átírásával ezek a minták , beidegződések átalakíthatóak.

Te kellessz hozzá ! Gyere vágj bele !

 

MOTIVÁCIÓRÓL –SZÖSSZENETEK

Motiváció – változás

Minden kezdet nehéz. Minél tovább halogatjuk a problémát , minél tovább görgetjük magunk előtt , az  annál mélyebben van a tudattalunkban .

Ötletek a halogatás elkerülésére

 1. Szabdaljuk szét céljainkat kisebb részcélokra , amik könnyen teljesíthetőek !
 2. Tűzzünk magunk elé időkorlátokat !
 3. Kerüljük el e kísértéseket !
 4. Vonjunk be egy kontrollszemélyt akiben megbízunk !
 5. Ne feledkezzünk el a jutalmazásról , ha léptünk előre célunk fele.

MOTIVÁCIÓ GYILKOS    A FACEBOOK

Amerikai kutatók arra voltak kíváncsiak , hogyan hat önértékelésünkre és motivációnkra a közösségi média. A saját profil 5 perces nézegetése után megnőtt az önbecsülés. Utána azt vizsgálták  h mennyire motiváltak a résztvevők. Kiderült , hogy a Facebook  használata után az emberek pozitívan vélekedtek magukról , így csökkent a motivációjuk arra nézve , hogy  még jobban teljesítsenek .

STRESSZ ÉS MOTIVÁCIÓ

Kétféle stressz létezik jó és a rossz. Azt gondoljuk, hogy a stressz az ellenségünk pedig nem az. Akkor ártalmas , ha meg vagyunk győződve róla ,hogy az . De gondolhatunk rá  pozitív eszközként is  ami motivációnkat erősíti ezzel  segíti megküzdésünket a nehéz helyzetekkel és ezáltal kedvező hatással is lehet az egészségünkre./ Harvard Egyetem 2012. /

TANULNI ? HOGYAN VEGYEM RÁ ?

Kik azok a gyerekek akik szorgalmasak ? Betartják az iskolai szabályokat elvégzik a rájuk rótt feadatokat?

A gyerek motiváltságának alakulásában a szülőknek , a gyereket ért hatásoknak bizony nagy a szerepük.

A motiváció akkor magas a gyermeknél ha pozitívan kötődik a szülőhöz , pozitív érzelmi viszony van köztük.

Finn és magyar kutatások rávilágítottak , hogy a tanulási motivációra nincs jó hatással a szülői  korlátozás , a következetlenség  és a túlszabályozás.

A gyermekek tanulás iránti motiváltsága közvetlen direkt módszerekkel nem alakítható. A közösen végzett tevékenység, játék azonban olyan örömöt adhat , amely  a gyermek számára erős motiváltságot eredményez a tanulásra.

MOTIVÁCIÓK AZ IDŐSEBBEK SZÁMÁRA

 1. Járjon csoportokba !
 2. Legyen napirendje !
 3. Fizikai aktivitást iktasson be minden napra !
 4. Legyen hobbija !
 5. Tanuljon !
 6. Tartson kapcsolatokat fiatalokkal !

MOTIVÁCIÓ ELMÉLETEK / a teljesség igénye nélkül /

MASLOW híres a piramisáról. Elmélete szerint ha az emberek kielégítették biológiai szükségleteiket, majd az érzelmieket, utána az önmegvalósítás válik fő motivációvá.maslow piramis

CLAYTON PAUL ALDERFEL  továbbfejlesztette Maslow elméletét.

Három szintet nevez meg

 1. létérdekek  szintje
 2. kapcsolatok kialakítása és fenntartása
 3. növekedési szint

CLARK LEONARD HULL

Nevéhez fűződik a drive elmélet. A hiány szükségletet indukál amely aktiválja  a drive-ot és az elindítja a megfelelő viselkedést.