Szülőtípusok

 

ILYENEK VAGYUNK MINT SZÜLŐK ? VAGY ILYENEK LESZÜNK ?

NETÁN SZÜLEINKET ISMERJÜK FEL EGY –EGY  TÍPUSBAN ?

SZÜLŐTÍPUSOK

L. STIPKOVITS ERIKA  :SZERETETTEL SEBEZVE  . c könyve alapján

anya mutat apa gyerek

 

BOROSTYÁN  SZÜLŐ

Készséges , segítőkész védelmezi, óvja , félti gyermekét . Megnehezíti autonóm  törekvéseit, nem mer elég önállóságot adni gyermekének. Csökkentve gyermeke önállóságát  és a felelősség alóli felmentés által , felelősségérzetét is. A gyermek küzdőképessége , problémamegoldó képessége nem tud kifejlődni.

Nem örül , ha gyermeke felnő és le akar válni mert akkor szembe kell néznie saját magányosságával., személyes problémáival. Felnőtt gyermekére is rátelepszik mintegy fontosságát bizonyítva. Nem érzi fontosnak magát és ezt a  gyermekéről való folyamatos gondoskodással akarja kivívni. Felnőtt gyermekét is túlfélti irányítja , retteg gyermeke elvesztésétől. Nincs határ kettőjük életében .

Mit tegyünk ? / ha észleljük magunkon a jegyeket  /

-Tekintsünk magunkra önálló értékes emberként

-Szervezzünk magunknak gyermek nélküli programokat

-Tekintsünk gyermekünkre önálló független személyként

-Bízzunk a gyermekben a  képességeiben

SZÜLŐSÍTŐ SZÜLŐ

Az ilyen szülő tudattalanul felcseréli a szerepeket , elvárja hogy gyermeke mintegy az ő szülőjeként viselkedjen. Gyermekére annak életkorát, erejét képességeit  meghaladó feladatokat ró. Párkapcsolati problémák esetén gyermekét társpótlékként használja , esetleg döntőbíró vagy szövetséges szerepébe kényszeríti. Nem adja meg a gyermeknek a szükséges biztonságot, kiszámíthatóságot. Tudattalanul ellopja gyermekkorát , koravénné  teszi őt, mivel saját problémáival felnőtti felelősséggel terhei meg.

A szülősítés nem csupán apa-anya probléma az egész család hibás működését jelzi. A minták szerint azok a szülők szülősítenek , azok várják el a gondoskodást akikre gyermekként is ezt a terhet rótták.

Mi jellemzi a gyermeket szülősítő szülője mellett ?

Számtalan negatív következménnyel kell szembenézniük. A gyerek túlterhelődik , mert a szeretett személy szükségleteit tartja szem előtt, az ő igényeit szolgálja .Azt tapasztalja egész életében , hogy csak akkor szeretik, ha másokat támogat , miközben önmagáért nehezem tesz . Nincs tapasztalata arról , hogy önmagáért is szerethető. Mivel a faladatok meghaladják a képességeit , sokszor él át kudarcot , érez bűntudatot. Önmagát hibáztatja , ami csökkenti önbizalmát , örök bizonytalanná teszi őt.

IDOMÁR SZÜLŐ

Az idomár szülő jót akar gyermeknek ám nem képes arra, hogy a gyerek valós igényeihez alkalmazkodva adjon feladatokat, jelöljön ki  célokat és nyújtson elismerést. Az idomár szülő bezsebeli az elismerést gyermeke teljesítményéért . Életéből hiányzik a spontaneitás és nem igazán kreatív. Másokkal szemben maximalista , önmagát is nehezen fogadja el. Versenypályává alakítja saját és gyermeke életét , de  a sikereknek sem tud örülni , mert fél attól ha legközelebb kudarcot vall akkor elveszítheti számára a  legfontosabbat , a szeretetet az elfogadást. Meggyőződése , hogy mindent kézben kell tartania . Számára a legjobb nem jó , csak a tökéletes a cél elérése érdekében gyakran él érzelmi zsarolással.Üzenete : mindig a kötelesség az első, és csak ezért jár elfogadás és szeretet.

Mit tegyünk ? /Ha szülőként így látjuk magunkat ? /

-Vizsgáljuk meg a gyermek irányába tett elvárásokat.

– Próbáljuk gyermekünk hibáit , kudarcait bátorítással fogadni.

-Vegyünk részt gyermekünk életében , biztassuk , dicsérjük, ismerjük el erőfeszítéseit.

-Érzelmeinket természetességgel mutassuk meg , biztassuk őt is erre, viselkedjünk spontán módon , rugalmasan , fejlesszük gyermekünk kreativitását.

JÓ FEJ SZÜLŐ

A jó fej anya , apa nem vállalja  fel a szülői szerepet , azzal akar imponálni gyermekének , hogy nem veszi fel a szabályalkotó , korlátozó, határozott irányt mutató szülői funkciót , nem vállal felelősséget , hanem barátként viselkedik vele. A jó fej szülő vagy hasonló szülője mintáját követi, vagy ellenkező neveltetést kapott , és szülőként nem akarja ismételni a  szigorú nevelési módszerek miatt elszenvedett sérüléseket. .

Bárki hordozhatja magán a jó fej szülő jegyeit aki túl engedékeny és felelősségvállalás terén egyenlőnek tekinti magát gyermekével.

Hagyja elmosódni a határokat maga és a gyermekei közt , ennek eredménye egyfajta egészségtelen összegabalyodás. Előfordul , hogy együtt bulizik, pasizik , vagy csajozik gyermekével , vagy bevonja őt párkapcsolati problémáiba.

Mi jellemzi a jó fej szülő gyermekét ?

Figyelemzavar, magatartászavar, önbizalomhiány, kortárskapcsolatok deficitje.

SZUPERSZÜLŐ

Saját tehetségét , fontosságát eltúlozza , gyakran saját magát tartja a létező legjobb szülőnek. Gyermekét illetően is túlzó csodálatot vár el másoktól. Gyermekét gyakran saját be nem teljesített vágyainak megvalósítására ösztönzi. Mindent jobban tud gyermekénél és a pedagógusoknál is.szigorú szülő

Hiányos az empátiája , szeretetét csak akkor mutatja ki , ha gyermeke az elvárásainak megfelelően teljesít. . Nem érzékeli amikor mások előtt gyermekével gonoszul  bánik. Azt hiszi magáról , hogy kiváltságos teremtmény és kapcsolataiban is gyakorta önző.

Érezhet átható irigységet , rivalizál gyermekével még annak felnőttkorában is. Sokszor a pénzt hajtja , verseng , gőgős fennhéjázó is lehet.

MÁRTÍR SZÜLŐ

A mártír szülő szlogenje lehetne : Hát ezt érdemlem én? Pedig mindent megtettem érted ! De ne is törődj velem !

A szülői léthez hozzátartozik , hogy sok mindenről le kell mondanunk. Azonban nem könnyű eltalálni, hogy mit adjunk fel életünkből gyermekünk boldogulása érdekében . és mikortól van szó rosszul értelmezett „önfeláldozásról”. Azonban mindig magunk döntjük el mit vállalunk és mit nem.

A mártír szülő jellemzői

Lemond igényeiről , vágyairól.

Minden cselekedete a mások , elsősorban gyermeke szükségleteiről szól.

Gyermekében és környezetében állandó bűntudatot kelt és felemlegeti az áldozatot.

Alacsony az önértékelése , a túlsegítés ennek kompenzálása, hogy önmagát fontossá nélkülözhetetlenné tegye.

Érzelmi zsarolásával, viselkedésével folyamatosan manipulálja gyermekét.

Saját csládjában élő gyermekétől is azt várja el , hogy bármikor álljon rendelkezésére , ha nem így történik , akkor megsértődik .

Nem igazán képes arra , hogy meghallgassa gyermeke gondjait , inkább panaszládaként használja a körülötte élőket.

Mit tegyünk ha észleljük a jeleket ?

Gondoljuk át , hogy vajon  mi az amit gyerekkorunkban nem kaptunk meg ? Vajon nem magamnak adom e a hiányok pótlására ?

Figyeljünk arra , hogy gyermekünk gyermek maradhasson , támogassuk kezdeményezéseit.

Tanuljunk meg nemet mondani, és keressünk magunknak elfoglaltságot, hobbit.

Tanuljunk empátiát és gyakoroljuk ezt gyermekünkkel , családtagjainkkal szemben .

ÜVEGHEGY SZÜLŐ

Bizonyára minden szülő érzi néha , hogy jobban tudja szeretni gyermekét amikor az elaludt már vagy távol van tőle. Ha  viszont csak távollétében tudunk szeretettel gondolni gyermekünkre , tekintsünk magunkba : vajon tudunk e mélyen szeretni ?

Az üveghegy szülő kötelességtudó, teszi a dolgát, de gondoskodásra csak fizikai síkon képes. Elérhetetlen és megközelíthetetlen. Érzelmi értelemben is .Az időt csak a gyermek mellett tölti és nem vele. Képtelen melegséget , szeretetet adni , mivel eredeti családját is hideg távolságtartó kapcsolatok jellemezték, maga sem kapott elfogadó szeretetet. Fél az intimitástól közelségtől.

Elvárja a gyermekétől , hogy egyre önállóbb legyen , mindent oldjon meg valahogy . Emellett gyakran elutasítja a gyermek kezdeményzéseit. Érzékelteti szavakkal is , hogy az érzelmek fölösleges dolgok , szégyellnivalóak, a gyengédség pedig gyengeség.

Az  üveghegy szülő gyermekének párkapcsolata

A szeretethiány nyomot hagy a gyermeken és felnőttként ezt próbálja pótolni. Az alárendelt helyzetben élők gyakran üveghegy szülő mellett nőttek fel.

Felnőttként a szeretet legapróbb  morzsáit is túlzottan viszonozzák, mert vágynak az elfogadásra a figyelemre . Rettegnek az elhagyatástól és ragaszkodnak párjukhoz . A gyengédségre vágyik de közben képtelen azt fogadni, mert zakatol benne a parancs : Ne gyere hozzám túl közel . Jellemző lehet , hogy lefele választ és ennek oka az értéktelenségérzése .

Kerülik a mély  érzelmi kötődést a partnerükkel szemben . A személyes kommunikációval is gondjaik vannak. Felnőttként maga sem tud mély szeretetet adni, valódi intimitást megélni, de egy életen át sóvárog érte.

AGRESSZOR  SZÜLŐ

Jellemzői

Gyermeke /szerinte / nem megfelelő viselkedésére verbális vagy fizikai agresszióval reagál. Cinikus leértékelő, megalázó  megnyilvánulásai vannak.

Ha a gyermeket baj éri a segítés helyett őt hibáztatja ,  . Mások előtt is leszidja , támogatás helyett kioktatja . Agresszív viselkedésének oka a szülői bizonytalansága , feszültségeit a gyereken vezeti le. A bántalmazással gyakran önbizalomhiányát ellensúlyozza, agresszióval akarja kimutatni a fölényét.

Mi jellemzi a  gyerekeket ?

A bántalmazásokat elszenvedett gyerekek nehezen látják magukat értékesnek , szerethetőnek. Az őszinte érzelmeket vagy dicséretet hihetetlennek tartják. Csökkent értékűnek érzik magukat és nem hiszik , hogy bárki is szeretni tudná őket. A gyererek lelkében állandó a nyugtalanság , haragot éreznek mind a bántalmazó, mind az őket  megvédeni nem tudó szülőjük ellen.Bizalmatlanok . állandó szorongással tekintenek a világra , hiszen azokra sem számíthatnak akiknek szeretniük kellene őket.

BÁTORÍTÓ  SZÜLŐ

 

Az elég jó , bátorító szülő biztonságot nyújt , ugyanakkor teret is ad , engedi, hogy a gyermek megismerhesse és gyakorolhassa  a képességeit és bűntudat nélkül kilépjen a világba .anya emeli piros nacis bébit

Úgy válhatunk hatékonyabb szülővé , ha a gyermekünk születésétől fogva törekszünk a legjobban figyelni rá , szinte belehelyezkedni a lelkébe .

A bátorító szülő arra biztatja gyermekét , hogy természetességgel fejezze ki érzelmeit , élje meg a szeretetet, az örömöt, a dühöt, a haragot . A gyermeke így tudja aztán felnőttkorban is megélni az érzelmeit , megteremteni az intimitást, anélkül . hogy attól tartana kiadja magát.

hepi család

A szülő érzelmi támogatása esetén még a félénkebb gyerekek is képesek bátrabbá válni és hatékonyabban viselkedni, ha ehhez támogatást kapnak , azáltal, hogy a szülők biztatják és dicsérik őt , előre látják hol lesz a gyerek problémája, és megpróbálnak ezen segíteni.

A bátorító szülő hiteles is : életével cselekedeteivel példát is mutat a gyermeknek , másokkal is empatikusan bánik.

Kutatások sora igazolja, hogy jobban fejlődnek azok a gyerekek akik az önállóság  mellett érzelmi támogatást, bátorítást kapnak a szüleiktől.

A szülői biztatás, dicséret a gyerek döntéseinek támogatása a probléma megoldó készséget fejleszti, ill. hatással van tanulmányi eredményeire .

Az elég jó szülő megtanítja gyermekének a kudarcok elviselését , mert tudja , hogy az életben sokszor sok minden család zöld háttérrelnem úgy sikerül ahogy elképzeljük. A kudarctűrő képességnek pedig jó hasznát veszik majd a nehézségek esetén.

A kudarc frusztráló , de az  a gyerek aki enélkül nő fel ,nem lesz képes arra , hogy kiharcolja magának mindazt amire az életben szüksége lehet. A frusztráció tehát szükséges rossz , de azzal segíthetünk gyermekünknek, ha hagyjuk , hogy néha csalódjon mert így fel tudja mérni és elfogadni képessége határait .